งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1 /2566

วันนี้ ( 10 พฤศจิกายน 2566 ) ประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1 /2566 ประชุม ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ สัมมนา ทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2566  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธาน ร่วมประชุม นายสุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภาและกฎหมายและนางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกอง กลาง เข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่