งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (14 มิถุนายน 2566) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสุ่ย เจีย อาคาร 20 เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  โดยมี นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน 

แกลเลอรี่