งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ การปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน”

           วันนี้ (29 พฤษภาคม 66) เวลา 09.00 น. งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน” ให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 55 คน เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีศักยภาพในการทำงานและพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน” และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ระหว่างวัน 29 – 31 พฤษภาคม 2566

แกลเลอรี่