งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 อัตรา

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://job.yru.ac.th/news/detail/655

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://job.yru.ac.th/files/load/20062022074923.pdf