งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 อัตรา

สมัครออนไลน์ที่ https://job.yru.ac.th/news/detail/654

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://job.yru.ac.th/files/load/20062022041348.pdf