งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 16 อัตรา

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 16 อัตรา

สมัครออนไลน์ที่ https://job.yru.ac.th/news/detail/653 

อ่านรายละเอียดที่ https://job.yru.ac.th/files/load/20062022025806.pdf