งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะ รอบเมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะ รอบเมษายน 2567