งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุม การจัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

          วันนี้ ( 31 พฤษภาคม 2567 ) ประชุม การจัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงคำสั่งคณะกรรมการจัดงานการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมเสนอ (ร่าง) โครงการ และมีการมอบหมายหน้าที่ของแต่ลำฝ่าย โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีกิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธาน และนางฐานิดา เดือนจำรูญ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่