งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 

วันที่เริ่มรับสมัคร

8 กุมภาพันธ์ 2567

 

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร

16 กุมภาพันธ์ 2567

 

https://job.yru.ac.th/news/detail/671