งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุม เตรียมงานกีฬาสีมหาวิทยาลัยและงานเลี้ยงปีใหม่ 2024

วันนี้ ( 8 พฤศจิกายน 2566 ) ประชุม เตรียมงานกีฬาสีมหาวิทยาลัยและงานเลี้ยงปีใหม่ 2024 โดยมีหน่วยงาน งานการเจ้าหน้าที่  งานธุรการและสารบรรณ งานพัสดุ งานการคลัง และงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุม ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อมอบหมายงานในการเตรียมงานกีฬามหาวิทยาลัยและงานเลี้ยงปีใหม่ 2024 ให้แต่ละงานดำเนินการ โดยมี นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธาน ร่วมประชุม

แกลเลอรี่