งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
15 พฤษภาคม 2566

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
26 พฤษภาคม 2566

https://job.yru.ac.th/news/detail/664