งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย 1 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
15 พฤษภาคม 2566

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
26 พฤษภาคม 2566

https://job.yru.ac.th/news/detail/665