งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) จำนวน 3 อัตรา
 

https://job.yru.ac.th/news/detail/663