งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเลือกตั้งสรรหาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงการสรรหาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงพร้อมกัน ณ อาคารกระจก ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรีประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) ร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อย และได้ทำการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้ง ในเวลา 08.30 น.-15.00 น. ซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนตลอดทั้งวัน เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยทำการปิดรับลงคะแนนเสียงในเวลา 15.00 น. และนับคะแนนทันที่สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และลงประกาศผลการนับคะแนนให้ทราบในวันที่ 17 มีนาคม 2566 

แกลเลอรี่