งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อประเมินแต่งตั้งสูงขึ้นระดับชำนาญการ รอบเมษายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อประเมินแต่งตั้งสูงขึ้นระดับชำนาญการ รอบเมษายน  2566