งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 

อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://job.yru.ac.th/news/detail/662