งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวน 1 อัตรา

สมัครออนไลน์ที่ https://job.yru.ac.th/news/detail/657

ประกาศรับสมัคร https://job.yru.ac.th/files/load/25072022032828.pdf